Minggu, 15 Februari 2015

Berani Jadi Miliarder 2015 Metro Tv - Penyempurnaan Sistem Komposting


Coverage Program dare show a millionaire 2015 hatched some Indonesian businessmen in cooperation with BOSOWA, BUKOPIN, and leading private television Metro TV that is capable of providing a good contribution to lift the entrepreneurial Indonesia introduced either still pioneering efforts and existing businesses forward.
Products of the nation's children both SMEs, Creative Economy able to keep up to 10 large.
composterproject.com / melopedia.net be one of the finalists were able to get into the top 10,
Innovation improvement composting system in addressing the problems of garbage, especially organic waste into one of the products that responded for raising environmental issues and kemandiriaan in support of government programs.
Small communities that provide INSPIRATION for the Indonesian people, that trash is a blessing !!!

Liputan Program acara berani jadi miliarder 2015 yang di motori beberapa pengusaha Indonesia bekerjasama dengan BOSOWA, BUKOPIN, dan Televisi swasta ternama Metro Tv yang mampu memberikan kontribusi yang baik untuk mengangkat wirausaha Indonesia memperkenalkan usahanya baik yang masih merintis maupun usaha yang sudah Maju.
Produk-produk karya anak bangsa baik UKM, Ekonomi Kreatif mampu bersaing sampai ke 10 besar.
composterproject.com / melopedia.net menjadi salah satu finalis yang mampu masuk ke 10 besar,
Inovasi penyempurnaan sistim komposting dalam menangani permasalahan sampah terutama sampah organik menjadi salah satu produk yang direspon karena mengangkat Isu Lingkungan dan kemandiriaan dalam mendukung program pemerintah.
Komunitas kecil yang memberikan INSPIRASI bagi masyarakat Indonesia, 
bahwa sampah adalah berkah !!!

1 komentar:

 1. gì những mũi giáo màu đen vậy.

  Vương Lâm đạp bước trên hư không tiến đến như một tia chớp, ngón tay cái nâng lên, Tịch Diệt Chỉ bỗng nhiên xuất hiện. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm là Anh Biến hậu kỳ đại viên mãn, khi thi triển Tịch Diệt Chỉ này thì uy lực của nó đã tăng lên rất nhiều lần.

  Một chỉ hạ xuống, nếu yêu binh ở xung quanh không sớm tản ra thì thậm chí ngay cả huyết nhục và yêu lực của bọn họ đều bị hấp thu vào trong chỉ này. Mặc dù yêu binh đã tản ra, nhưng yêu lực trong cơ thể bọn họ vẫn có một ít bị Tịch Diệt Chỉ hút vào.
  dong tam mu lậu cho thuê phòng trọ cho thuê phòng trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật hà nội số điện thoại tư vấn luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Lúc này chỉ thấy ở giữa trời đất từng luồng yêu lực điên cuồng dung nhập vào trong ngón cái của Vương Lâm. Lại có mấy yêu binh không biết Vương Lâm nên khoảng cách đều không phải là quá xa thì chỉ trong nháy mắt toàn thân huyết nhục quay cuồng, trong nháy mắt liền hóa thành tinh hoa từ thất khiếu xuất ra.

  Đồng bọn đứng một bên chứng kiến cảnh này lập tức toàn thân cứng ngắc, vội vã tản ra tránh khỏi một trường tử kiếp.

  BalasHapus